Танымал мақалалар

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Журналдың соңғы нөмірлері

РЕДАКЦИЯ

Құрылтайшы: «ҚазГЗУ» АҚ
Журнал Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағаттар комитетінде тіркелген. Куәлік № 7742-Ж.

Журнал редакциясы:
С.Ф. Ударцев (бас редактор); 
Р.А. Жакина (жауапты хатшы);
В.С. Арсеньева (компьютерлік беттеу және дизайн);
А.Ж. Наурызбай (қазақ тіліндегі мәтін редакторы);
Р.С. Фаизова (ағылшын тіліндегі мәтін редакторы).

 

Редакцияның мекен-жайы:
010000, Астана қаласы, Қорғалжын тас жолы, 8
Тел.+7 (7172) 70-17-55  (1018)
веб-сайт: http://kazguu.kz/page/zhurnal-pravo-i-gosudarstvo/
e-mail: pravoigos@kazguu.kz 
Жазылу индексі: «Қазпошта» АҚ, «Қазақстан баспасөз орталығы» ЖШС, «Астана баспасөз» агенттігінің ЖШС (индекс 75762)
ISSN 2307-521X

Материалдарды қолдану кезінде «Құқық және мемлекет»  журналына сілтеме жасау міндетті. Журналдың материалдарында білдірілген пікірлер әрқашанда редакцияның көзқарасымен сәйкес келмейді. Қолжазба қайтарылмайды.

Дизайн:
ИП "Арсеньева В. С."
Адрес:  г. Караганда, ул. Каракумская, д. 89.

 

 

Танымал мақалалар

© КАЗГЮУ Университетi, 2021
© "Құқық және мемлекет" журналы, 2021
Материалдарды қолдану кезінде «Құқық және мемлекет» журналына сілтеме жасалу міндетті.
Журналдың материалдарында білдірілген пікірлер редакцияның көзқарасымен сәйкес келе бермейді.
Яндекс.Метрика