Танымал мақалалар

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Журналдың соңғы нөмірлері

БАЙЛАНЫС

Құрылтайшы: «ҚазГЗУ» АҚ
Журнал Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағаттар комитетінде тіркелген. Куәлік № 7742-Ж.

ISSN 2307-5201 (Online)

Журнал редакциясы:

С.Ф. Ударцев (бас редактор);
Р.А. Жакина (жауапты хатшы);
Д.М. Каматова (бас редактордың көмекшісі);
Н.М. Акпеисова (компьютерлік беттеу және әрлендірме);
А.А. Биебаева (қазақ тіліндегі мәтіннің редакторы);
А.Х. Байжанова (ағылшын тіліндегі мәтіннің редакторы).

  • Материалдарды қолдану кезінде «Құқық және мемлекет»  журналына сілтеме жасау міндетті.
  • Журналдың материалдарында білдірілген пікірлер әрқашанда редакцияның көзқарасымен сәйкес келмейді.
  • Қолжазба қайтарылмайды.

Редакция мекен-жайы: Астана қ., Қорғалжын тас жолы, 8, ҚазГЗУ, 618 каб.
Е-mail: pravoigos@kazguu.kz 
Индекс: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ.
website: http://kazguu.kz/
  
Бас редактор:  8 7172 70 17 55 (1018)
Жауапты хатшы:  8 7172 70 30 07 (1218)

   Қоғамдық көлік: № 17, 35, 36, 44,  103
  Аялдама:  M.S. Narikbaev atyndagi KAZGUU Universiteti

Танымал мақалалар

© КАЗГЮУ Университетi, 2021
© "Құқық және мемлекет" журналы, 2021
Материалдарды қолдану кезінде «Құқық және мемлекет» журналына сілтеме жасалу міндетті.
Журналдың материалдарында білдірілген пікірлер редакцияның көзқарасымен сәйкес келе бермейді.
Яндекс.Метрика