Танымал мақалалар

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО
Law and State

Журналдың соңғы нөмірлері

ЖАЗЫЛУ

«Құқық және мемлекет» ғылыми-заң журналына  2017 жылға жазылу жүргізіледі (ҚазГЗУ).
«Құқық және мемлекет» журналы 1997 жылдан шыға бастады, еліміздің жетекші заң - ғылыми журналдарының бірі. 
Редакциялық кеңесі мен алқасы құрамына ондаған белгілі отандық және шет елдік ғалым-заңгерлер мен практиктер кіреді. 
Журнал халықаралық мерзімді басылымдар орталығында тіркелген (Париж қаласы). Таралымы - 1000 дана, жылына  4 рет шығады.
«Құқық және мемлекет» журналы «Қазпочта» АҚ, «Қазақстан пресс орталығы» ЖШС, «Астана пресс» Агенттігі ЖШС басылымдары каталогына енгізілген (индекс 75762).

Танымал мақалалар

© КАЗГЮУ Университетi, 2021
© "Құқық және мемлекет" журналы, 2021
Материалдарды қолдану кезінде «Құқық және мемлекет» журналына сілтеме жасалу міндетті.
Журналдың материалдарында білдірілген пікірлер редакцияның көзқарасымен сәйкес келе бермейді.
Яндекс.Метрика